Efter 10 veckors utväxt har man 2 timmar på sig att klippa sin hund rastypiskt. Milano 2015